Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите

04.06.2015

С голямо удоволствие желаем да Ви съобщим, че току що излезе от печат нова книга на проф. д-р Кругер Милованов - "Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите"

В книгата се разглеждат теоретически и практически въпроси на действащата правна уредба на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите.

Особено внимание е обърнато на най-новата практика на Върховния касационен съд, с която се създава уеднаквена съдебна практика, която е задължителна за съдилищата.

На основата на правната уредба в Кодекса на труда се изясняват огромен брой по-конкретни въпроси, които се поставят пред работодателите и практикуващите юристи.

Разгледани са въпросите относно същността на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите, дисциплинарната власт на работодателя, понятието и видовете нарушения на трудовата дисциплина, същността на предвидените в закона дисциплинарни наказания, редът за налагане на дисциплинарни наказания и защитата срещу незаконни дисциплинарни наказания.

Изданието може да откриете в специализираните книжарници в страната както и да поръчате на електронната страница за ИК "Труд и Право". Надяваме се книгата да Ви бъде полезна и благодарение на наученото, да бъдете по-уверени в защита на правата си.

С уважение,

адв. Георги Вълев

адв. Валентина Милованова

адв. проф. д-р Кругер Милованов

и целият екип на адвокатска кантора „Милованови” София