За нас

За нас

Началото на нашата правната традиция се поставя през 1949г., когато проф. д-р Кругер Милованов завършва “Право” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. През следващите години работи първо като адвокат, след което се занимава с научна дейност във Външно министерство на РБ и БАН. От 1971г. преподава като професор в катедра “трудово и осигурително право” на СУ “Св. Климент Охридски”. След промените през 1991 година, проф. д-р Милованов решава да продължи работа като адвокат и от 1992 г. до 2022 г. е член на Софийска адвокатска колегия. Проф. д-р Кругер Милованов е автор на над 120 научни и популярни книги и статии в областта на трудовото право, сред които: “Трудов договор-сключване, изменение, прекратяване”, “Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите”, “Дисциплинарно уволнение” и др. През 2001г. неговата дъщеря - адвокат Валентина Милованова, която също е завършила "Право" в СУ “Св. Климент Охридски”, започва да работи с него. През 2009г. към кантората се присъединява внукът на проф. Милованов - Георги Вълев, който към този момент завършва образованието си в СУ “Св. Климент Охридски”. През 2012 г. към екипа на кантората се присъединява Боян Лимберов, който също е възпитаник на СУ “Св. Климент Охридски”. Адвокат Вълев и адвокат Лимберов се учат почти 10 години от дългогодишния опит, мъдрост и перфекционизъм на проф. д-р Милованов и адвокат Милованова, преди през 2018г. дейността се поеме от адвокатско дружество “Милованови”. По този начин продължаваме нашата десетилетна традиция в правото да защитаваме интересите на своите клиенти. В адвокатска кантора “Милованови” се стремим да прилагаме най-добрите адвокатски практики, съчетаващи годините опит с ентусиазма и амбицията на млади и ерудирани професионалисти. Ние обичаме това, което правим.

 • Адвокат - Управляващ съдружник Георги Вълев

  Става част от екипа на кантората през 2009г. Завършва "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2010 г. Занимава се с казуси основно в сферата на гражданските правоотношения и по-специално в трудовото, облигационното, търговското и застрахователното право. Има значителен опит при водене на преговори при сключване на търговски договори, извънсъдебно уреждане на спорове, както и преговори с банки и финансови институции по отношение на неизправни длъжници. Специализира в изготвянето на споразумения, граждански и търговски договори и уреждане на отношения при спорни вземания. Има опит в обучението на ръководен персонал в предприятия по отношение на проблемите, свързани с управлението на персонал. Ангажиран е с подготовката на младите кадри в кантората. Работи като адвокат към Софийска адвокатска колегия от 2014 г. През 2018г. е съосновател на адвокатско дружество "Милованови", което поема работата на кантората. Правото е неговата детска мечта.

 • Адвокат - Управляващ съдружник Боян Лимберов

  Присъединява се към екипа на кантората в началото на 2012г. Завършва "Право" в Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 2015г. Занимава се с казуси в сферата на гражданското, търговското и международното частно право. Работи основно с чуждестранните клиенти на кантората. Винаги се стреми да защити правото в неговия максимален обем, както когато представлява копроративните интереси на клиентите ни, така и когато защитава потребители срещу неравноправни клаузи до договори с банки, застрахователи или монополисти. Изразява и активна гражданска позиция за развитието на правото, като по негова инициатива са образувани две тълкувателни дела. През 2018г. е съосновател на адвокатско дружество "Милованови". Чувството му за справедливост и вярата, че всичко може да бъде постигнато с труд, са основните причини да избере правото като своя професия и призвание.

 • Адвокат проф. д-р Кругер Милованов

  Поставя началото на адвокатска кантора "Милованови". Професор по трудово право. Дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Докторска дисертация на тема: “Дисциплинарно уволнение”. Автор на над 120 научни и популярни книги и статии в областта на трудовото право: “Трудов договор-сключване, изменение, прекратяване”, “Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите”, “Трудовата дисциплина като задължение по трудовото правоотношение”, “Дисциплинарно уволнение”, “Трудово правоотношение въз основа на избор”, “Преместване на работниците и служителите на друга работа” и др. Работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 1992 г. до 2022 г. Владее английски, френски, руски, италиански и латински език. Неговият пример винаги ще бъде вдъхновение за екипа ни и ни кара да се стремим да сме все по-добри в това, което правим и обичаме.

 • Адвокат Валентина Милованова

  Завършила е "Философия", със специализация психология в Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 1976 г. и "Право" в Софийски университет “Св. Климент Охридски през 1999 г. Работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2001 г. Заедно с проф. д-р Милованов обучават първите кадри в кантората и налагат голяма част от добрите практики, които използваме и до днес, за да помагаме на нашите клиенти. Към настоящия момент работи активно в сферата на гражданското право и по-специално в областта на семейното и наследственото право, както и осигурителното право. Правото за нея, освен част от семейната традиция, е и изкуството да бъдем по-добри един към друг и да изграждаме семейните ценности.

 • Адвокат Аня Ангелова

  Присъединява се към екипа ни през 2018 г. Завършва "Право" в Университет за национално и световно стопанство през 2020 г. Работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2022 г. В кантората ни се занимава основно с дела и казуси свързани с вещно право, касаещи най-често защита правото на собственост, придобиване на имоти по давност, защита на владение. Проявява интерес към гражданското и трудовото право и по-специално защита на пострадалия при злополуки както и защита при лекарска грешка. За прекараното време в екипа ни е усвоила  метода на работа на кантората и перфекционизма към всеки един документ. Справедливостта в живота на всеки от нас и желанието всеки да може да защити правата си са нейният мотив да избере юридическата професия.

 • Юрист Айлин Али

  Присъединява се към екипа на кантората през 2020 г. През 2023 г. завършва "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски".  Работи към екипа на адв. Аня Ангелова и подпомага дейността ѝ във вещното и административното право. Под ръководството на адв. Ангелова подготвя проучвания по вещни и административни казуси. Ръководи дейността на сътруниците в кантората и съдейства на клиентите. Има интереси в областта на административното и вещното право. Говори свободно турски език. 

 • Юрист Василена Василева

  Присъединява се към екипа на кантората през 2021г. През 2023 г. завършва "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски".  Работи към екипа на адв. Боян Лимберов. Подпомага работата на адв. Лимберов по делата срещу банки, финансови институции и колекторски фирми. Отговаря за подготовка на делата, проучвания по казуси и подготовка на документи по делата на кантората.

 • Адвокатски сътрудник Даниела Делова

  Присъединява се към екипа на кантората през 2022 г. В момента е студент по "Право" в Университет за национално и световно стопанство.  Работи към екипа на адв. Георги Вълев и подпомага дейността му в работата с колекторски фирми и проучване на изпълнителни дела. Към настоящия момент се обучава в кантората ни спрямо нашите стандарти и вярваме, че скоро ще открие своето призвание в правото. Отговаря за подготовка на делата, проучвания по казуси и подготовка на документи по делата на кантората.

 • Адвокатски сътрудник Александра Петрова

  Присъединява се към екипа на кантората в края на 2022 г. В момента е студент по "Право" в Университет за национално и световно стопанство.  Работи към екипа на адв. Аня Ангелова. Към настоящия момент се обучава в кантората ни спрямо нашите стандарти и вярваме, че скоро ще открие своето призвание в правото. Отговаря за подготовка на делата, проучвания по казуси и подготовка на документи по делата на кантората.