Общи условия

I. Общи положения


1.1.Страни

Потребител е всеки посетител или ползвател на съдържанието на този уебсайт.
Уебсайтът на адвокатска кантора “Милованови” milovanov.bg и съдъражнието в него са собственост на адвокатско дружество "Милованови", БУЛСТАТ 177253355. Домейнът е регистриран през 2009г.

 

1.2.Предмет

Настоящите общи условия представляват задължено споразумение между представляващите настоящият уебсайт и неговите потребители. Всеки потребител на уебсайта е нужно да спазва настоящите условия и българското законодателство. Ако потребителят не желае да приеме общите условия или не се е информирал за тях, следва да прекрати посещението в уебсайта и използването на неговото съдържание. Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, други щети, плащания или пропуснати ползи са отговорност изцяло на потребителя. Същото важи и за последствия възникнали при невъзможност за достъп до съдържанието на сайта. В случай, че правата на уебсайта или текущото законодателство биват нарушавани, достъпът до съдържанието на сайта може да бъде отказан или ограничен без предупреждение.

 

1.3. Информираност

Уебсайтът предоставя в регулация с европейскто и българско законодателство възможност на потребителите си да се информират за настоящите общи условия, както и за условията за защита и ползване на личните данни чрез ясно видимо съобщение с връзки към последно посочените. Давността на съгласието се определя според аудиторията, вида и тематиката на сайта. Потребителите винаги имат възможност да се откажат от съгласието си на по-късен етап.

Задължение на потребителя е да се запознае и информира за настоящите условия, както и с политиката за лични данни на уебсайта. 

Общите условия, съдържанието, както и политиката за лични данни, подлежат на корекция без предизвестие, в случаи на нужда от корекции на евентуални грешки или неточности. При корекция в общите условия, е възможно потребителят да бъде помолен отново да се съгласи с промените, дори предходящото съгласие все още да има давност, за да се гарантира възможно най-високо сигурността и информираността на потребителите.

 

II. Права и задължения

 

Този сайт има информационен характер. Цялото му съдържание е авторско и като такова попада под закрила на Закон за авторско право и сродните му права.

Неоторизираното използване на съдържание от сайта е нарушение на авторското право, за което всеки носи отговорност.

Съдържанието на сайта в българската версия се изписва на кирилица. На запитвания на български език написани на латиница, не се отговаря.

Отговорите в сайта и мненията, изразени в статиите, изразяват личното ни убеждение как следва да се тълкува даден въпрос, което обаче не означава, че това е единственото мнение, също както и че няма съдебна практика в различен смисъл. Кантората не носи отговорност за несъответствие между съдебната практика и изразеното от нас становище.

Отговорите и статиите имат за цел да насочат нуждаещите се към предприемане на правилния подход за защита на техните права и законни интереси, а не да заместят оказване на адвокатска помощ.

Съдържанието в този уебсайт се предоставя за използване само за позволени от закона цели и е собственост на неговите представители, на трети лица, с които са сключени допълнителни споразумения или е поискано разрешение за работа с техни материали. Забранено е ползването, копирането, промяната или предоставянето на информация или части от този уебсайт, неговият програмен код, дизайн и функционалност на трети страни/системи, без изричното писмено одобрение от собствениците на съдържанието/уебсайта. Изключение правят единствено законоустановените рамки за лична употреба или с цел да се информират трети страни за съдържанието, предоставяно от уебсайта, като това се случва без да се накърняват правата на собствениците на съдържанието.

Потребителят се задължава да не използва формите за контакт или обратна връзка както и други функционалности на сайта за нарушаване функционалността, целостта, съдържанието и предназначението на сайта, или да използва сайта за събиране на информация или изпращане на фалшиви съобщения от името и контактите на този сайт или негови потребители.
 

III. Препратки, реклами и съдържание от трети страни


Възможно е в сайта да има хипервръзки/препратки към други уебсайтове, графични изображения предоставяни от рекламодатели, клиенти, както и вградени в статия/съдържание видеа/изображения, предоставяни от трети страни/други уебсайтове. Последно посочените не са отговорност на уебсайта и не са страна по настоящите общи условия. Съдържанието е предотавяно само в полза на потребителя и следва да улесни и не си противоречи с текущите общи условия и законодателство. В случай, че забележите такива, които в следствие на технологична грешка или промяна от трети страни не отговарят на изискванията, които ние не сме коригирали/премахнали, може да се ни съобщите, използвайки някой от методите за контакт с нас, предоставени на уебсайта.

Препратки от трети страни към уебсайта са позволени в случаите, в които не нарушават достойнството и интересите на уебсайта. Ако желаете да  рекламирате, добавите връзка от ваша страница/брошура или друго средство към настоящият уебсайт, молим, свържете се с нас.

 

IV. Лични данни, контакт с нас, ЗАПИТВАНЕ


При изпращане на запитване не се задължаваме да отговорим на всяко запитване. Отговора на запитването става в най-кратък срок от наша страна, но предвид неритмичната натовареност на работата ни, не можем да дадем точен срок за отговор.

Питащият заявява също така, че му е известно, че отговорите на запитвания не представляват правна консултация по конкретен юридически проблем, а имат за цел да насочат потребителите на сайта към предприемане на съответните действия по организиране на защитата си.

Когато клиентът, изпратил запитване, към което може да са прикачени и документи, желае подробна консултация по поставения от него въпрос, ние изпращаме нашия отговор на посочения от него електронен адрес, след заплащане на адвокатски хонорар за консултацията и същото не се публикува на сайта ни.

Личната информация, посочена в запитванията като телефон, e-mail не се публикува в сайта ни. Личните данни се съхраняват единствено и само с оглед запитването и не се предоставят на трети лица по какъвто и да е повод, съгласно изискванията на конфиденциалност, заложени в Закона за адвокатурата. 
С приемането на общите условия, запитващият се съгласява изпратеното от него запитване да бъде публикувано на сайта ни заедно с нашия отговор. Заявява, че е изложил коректно казуса си, както и личните си данни. Заявява, че е съгласен да получи информационен e-mail, че му е отговорено на запитването на посочения от него e-mail.

Изпратените към запитването прикачени документи няма да бъдат пазени и архивирани, освен в случай че бъде сключен съответния договор за правна защита и съдействие, в който случай за адвокатите възникне това задължение.Политиката за лични данни е изнесена част от настоящите общи условия за уебсайта, за да се разграничи и ясно подчертае, спрямо законовата рамка, правото на потребителя относно предоставяните от него лични данни. 

 

V. Заключителни

Договори и споразумения между собствениците на уебсайта и потребители на сайта са с приоритет при конфликт с тези общи условия.

Части от сайта е възможно да имат допълнителни условия за ползване или ограничения в достъпа.

За всички въпроси неуредени с настоящите Общи условия се прилага действащото българско законодателство.

 

VI. Промени по общите условия

Собствениците на уебсайта запазват правото си да променят настоящите и свързани с тях условия за ползване без предварително известие.

Ако смятате, че общите условия на сайта са били нарушени, моля свържете с нас чрез някой от посочените в сайта методи за контакт.

 

VII. Гофишни финансови отчети за дейността на адвокатско дружество "Милованови":

Счетоводен баланс и ОПР Вълев и Лимберов 2018 г.

Счетоводен баланс и ОПР Вълев и Лимберов 2019 г.

Счетоводен баланс и ОПР Вълев и Лимберов 2020 г.

Счетоводен баланс и ОПР Вълев и Лимберов 2021 г.

Счетоводен баланс и ОПР Милованови 2022 г.