дисциплинарно уволнение

12.06.2017

Вашият въпрос:

Добър вечер бих искала да попитам какви са ми правата ако ме уволният дисциплинарно.Няма точно конкеризирана случка,нито дата на която съм казала нещо.Мога ли да съдя работодателя си за клевета и да ме върне на работа

Нашият отговор:

Редът за защита в случая е не дело за клевета, а дело за отмяна на незаконно уволнение. Имате двумесечен срок от връчване на заповедта, в който може да предявите иска за отмяна на уволнението. Заедно с този иск, може да предявите и иск за възстановяване на длъжността, заемана преди уволнението, както и иск за обезщетение за периода, през който сте останали без работа (максималният срок е 6 месеца). 

Повече може да прочетете тук: Защита срещу незаконно уволнение