Въпроси и отговори

покана за писмени обяснения

Вашият въпрос:

Здравейте, интересува ме какъв е законовия срок за поканата за писмено обяснение при възникнал спор в етична комисия - 3 работни дни или 3 календарни дни.

Нашият отговор:

Кодексът на труда не фиксира срокът, който следва да се предостави на служителя за даване на писмени обяснения. Същият следва да бъде разумен, така че служителят да има възможност да разбере за какво му се търсят обяснения и съответно да предостави същите. Когато не е посочено друго, срокът следва да се брои в календарни дни.