Адвокатска кантора Виртуален клон
 

Адвокатска кантора "Милованови" - София предлага устни, писмени както и онлайн консултации. Водене на дела пред всички съдебни инстанции.

Трудово право
 
|

Консултация по актуален въпрос

Адвокатска кантора

Безплатна правна консултация по актуален въпросДисциплинарна отговорност на работниците и служителите

С голямо удоволствие желаем да Ви съобщим, че току що излезе от печат нова книга на проф. д-р Кругер Милованов - "Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите"В книгата се разглеждат теоретически и практически въпроси на действащата правна уредба на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите.Особено внимание е обърнато на най-новата практика на Върховния касационен съд, с която се създава уеднаквена съдебна практика, която е задължителна за съдилищата.На основата на правната уредба в Кодекса на труда се изясняват огромен брой по-конкретни въпроси, които се поставят пред работодателите и практикуващите юристи.Разгледани са въпросите относно същността на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите, дисциплинарната власт на работодателя, понятието и видовете нарушения на трудовата дисциплина, същността на предвидените в закона дисциплинарни наказания, редът за налагане на дисциплинарни наказан...


Контакти

ПОДРОБНО
   
София 1142
ул. „Гурко” № 62
вх. А ет. 3 ап. 10
АДРЕС
   
Тел. +359 2 986-30-00
Факс. +359 2 988-38-13
Email:

Виртуален клон
Онлайн запитване
Онлайн запазване на час
 
 

Статии

*Трудова злополука (7 коментара)

Понятието трудова злополука е определено в чл.55 от КСО - Кодекса за социално осигуряване. Според чл.55, ал.1 от КСО, трудова злополука е всяко внеза...

 

*Арбитражна клауза, производство и компетентност. Арбитражно решение. (0 коментара)

Настоящата статия има за цел да изясни: каква е силата на арбитражното решение  какво представлява арбитражният съд,  как се води производс...


 

Въпроси

*Парично обезщетение при безработица (0 коментара)

 

*Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване в полза на работодателя от работника (39 коментара)

 

*Допълнително споразумение със срок на изпитване по чл. 70 от КТ (0 коментара)

 

*Прекратяване на ТД по чл. 327, ал. 1 т. 3 от КТ (1 коментар)Отзиви

Отзиви за адвокатска кантора Милованови

Тук можете да прочетете отзиви от наши клиенти и партньори. Споделете вашите впечатления онлайн - през нашия уеб сайт.

"Много благодаря за бърз и изчерпателен отговор от Вашата страна .Впечатлен съм от сай..." (Андрей Иванов)