Трудова злополука

Какво да преприема?

Отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

Дисциплинарно уволнение

Какви са правата на работодателя да наложи наказание?

Контакти

кантора София 1000
ул. "Хан Аспарух" 60
етаж 3

Тел. +359 2 986-30-00
Факс +359 2 988-38-13
Email: [email protected]
адвокати адв. проф. д-р Кругер Милованов
GSM: +359 887 97-15-66
Дом. тел. +359 2 871-58-59

адв. Валентина Милованова
GSM: +359 889 65-80-27

адв. Георги Вълев
GSM: +359 887 33-55-15