Вещно право

  • ПОКУПКА на имот.
  • ЗАЩИТА на правото на собственост.
  • Придобиване на имот по ДАВНОСТ.
  • Възстановени имоти по РЕСТИТУЦИЯ.
  • Изменение/допълване на Кадастралната карта.
  • Изваждане на НОТАРИАЛЕН АКТ

В адвокатска кантора "Милованови" използваме най-добрите адвокатски практики и осигуряваме надеждна защита на нашите клиенти. Ние знаем колко е важно за Вас да знаете, че собствеността Ви е гарантирана от закоа и Вашият дом може да Ви даде нужното спокойствие. Кантората ни има специалисти, които се занимават преимуществено с вещно право. Те могат да Ви помогнат по проблемите, които възникват във връзка със собствеността на Вашия, имот, който желаете да закупите, или такъв, който считате, че е Ваш, но към настоящия момент има пречки да упражданявате парвото си на собственост. Ние можем да Ви помогнем да се снабдите с необходимите документи, да защитим правата Ви пред съда или да Ви представляваме при преговори за уреждане на имуществените отношения. Подробно за предлаганите от нас услуги в областта на вещното право може да видите Услуги - Вещно право.

 

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас.