Изваждане на нотариален акт

Често едно лице е собственик на еидн имот, без обаче да има нотариален акт за собственост на свое име.

Тази хипотеза е налице, както когато лицето е придобило имота по давност, така и когато го е придобило по наследство/решение за делба/бракоразводно решение.

Процедурата за снабдяване с нотариален акт при давностно владение, разгледахме по-горе, поради което сега ще се спрем на снабдяването на констативен нотариален акт по документи.

В тези хипотези, Вие сте собственик на имота, но не разполагате с нотариален акт на свое име. В тези случаи не е задължително да се снабдявате с нотариален акт на свое име, но това би породило някои неудобства за Вас (например, ако искате да продадете наследствен имот, е необходимо да представите нотариалния акт за собственост на Вашия наследодател и удостоверение за наследници).

За да се снабдите с констативен нотариален акт по документи, е необходимо да подадете молба до компетентния нотариус за образуване на нотариално дело, както и да представите документите, легитимиращи Ви като собственик, както и други, изискуеми от закона документи. След като нотариусът направи проверка на документите Ви, същият съставя констативен нотариален акт, който се вписва в компетентна Служба по вписванията.

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас.