Покупка на имот

Какво трябва да знам, когато ще си купувам имот?

След като намерите имот, който отговаря на Вашите изисквания, е необходимо да се убедите, че собствеността на същия не е компрометирана.

За целта, най-удачно е, професионалист да провери собствеността на имота, тъй като дори продавачът да има нотариален акт на свое име, това често не означава, че същият е осбственик на имота. Така, може да купите един имот, да заплатите продажната цена и след това да се окаже, че някой друг е всъщност собственика на имота.

Какво имаме предвид?

Например, собственикът на имота - А, го продава първо на В. След което, след 1 година, същият този А, със своя нотариален акт, продава имота за втори път, този път на С.  Проблемът, с който бихте могли да се сблъскате тук:

Вие отивате и си харесвате имота, и го купувате от С. Тъй като обаче С не е придобил собствеността върху имота, той не може да Ви прехвърли същата. При това положение, В може да заведе иск за собственост срещу Вас и да Ви вземе имота.

Друга често срещана хипотеза, при която може да възникне проблем за Вас, е когато имотът, който ще купувате, някога е бил одържавен и внесен в ТКЗС, например.  Проблемът, с който бихте могли да се сблъскате тук:Собствениците на имота са го внесли в ТКЗС. ТКЗС е продал имота на лицето А. А го е продало на В. В го е продало на С. След приемането на реституционните закони, наследниците на собственика на имота, който го е внесъл в ТКЗС, подават заявление за възстановяване на същия до компетентния орган и се снабдяват с решение за възстановяване на собствеността върху внесения в ТКЗС имот. Между временно С продава имота на Д. Така, в един момент се оказва, че както Д, така и наследниците на собственика, внесъл имота в ТКЗС, имат документи за собственост на имота и между тях възниква спор

За да се избегнат проблеми като гореописаните и да сте сигурни, че интересите Ви ще бъдат защитени максимално при сключване на сделката, е неохбодимо да се провери историята на собствеността на имота години назад, за да сте убедени, че  в действителност ще придобиете правото на собственост върху същия.

След като сте си избрали имот и собствеността върху същия е проверена, за да гарантирате най-добре интересети си, е препоръчително предварителен договор с продавача. 

Задължително ли е да сключите предварителен договор за покупко-продажба на имота?

Сключването на предварителен договор за покупко-продажба на имот не е задължително, но сключването на такъв гарантира интересите Ви. Какво имаме предвид:

Може продавачът да реши, че не иска да сключи окончателен договор за покупко продажба на имота. Какво можете да направите Вие в този случай?

Когато имате сключен предварителен договор за имот, но по някаква причина продавачът реши да се откаже от сключването на окончателен договор, Вие разполагате с възможност да предявите иск, с който предварителният договор да бъде обявен за окончателен. Това означава, че съдебното решение ще замести окончателния договор и по силата на него ще придобиете правото на собственост върху имота, независимо от волята на продавача.

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас.