Обезщетение при ПТП

В адвокатска кантора "Милованови" имаме богат опит при защита правата на пострадалите вселдствие на ПТП. Можем да Ви съдействаме при завеждане на щета пред застраховател и предявяване на застрахователна претенция, определяне на справедливото Ви се обезщетение, когато става въпрос за неимуществени вреди, защата на правата Ви както пред застраховател така и пред съд. Търсене на отговорност от виновните лица за ПТП.

В зависимост от това кой и какво е увредил, пострадалите при ПТП имат различни права:

  1. обезщетение по КАСКО - това е застраховка, която защитава собственото ни МПС. В зависимост от покритието може да покрива щети от вандализъм, кражба, самокатастрофиране, природни бедствия, случайни събития и др. Ако бъде установено виновното лице можем да избираме дали да претендираме обезщетение за вредите то него или от застрахователя по застраховка КАСКО.
  2. обезщетение по застраховка Граждансак отговорност - тази застраховка покрива вредите, причинени от виновния вочат на трети лица. Така при катастрофа, за която не сме виновни, можем да насочим претенцията си както срещу виновния водач, така и срещу неговата застраховка ГО. Застрахователят по застраховка ГО отговаря винаги, дори и когато виновното лице е било в нетрезво състояние или е избягало от ПТП-то.
  3. обезщетение от Гаранционен фонд - ГФ носи отговорност тогава, когато не може да бъде установено виновното лице, тъй като същото е избягало или пък ако лицето няма валидна застраховка ГО. По този начин се гарантират правата на пострадалите при ПТП.
  4. обезщетение при ПТП в чужбина - често застрахователите отказват обезщетение при настъпило ПТП в чужбина, тъй като не приемат документите, които са издадени от местните власти. Ние можем да Ви съдействаме и да защитим правата Ви в такава ситуация.

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас.