Щета на МПС вследствие на дупка/неравност на пътното платно

Бизнес информация При управление на служебен автомобил, водачът може да бъде свидетел на инцидента. Не е необходимо, за да се претендират вреди, същите да бъдат поправени. Давностният срок за искове срещу институциите за увреда на МПС от дупка/неравност на пътя е 5 години и може да бъде реализирана и в случаите, когато застрахователят откаже изплащане на обезщетение, но не може да се получи едновременно обезщетение и от застраховател по застраховка "КАСКО" и от общинската администрация. При непълно обезщетяване на щетата от застраховател по застраховка "КАСКО" може да се търси пълна обезвреда както от застраховател така и от институцията, отговаряща за пътя.

Пътищата следва да бъдат безопасни и да нямат неравности, които да застрашават движението на пътните превозните средства. Въпреки това често по пътя има неравности или дупки, които при преминаване на превозното средство, могат да доведат до неговото повреждане. В по-леките случаи това се състои в спукана гума или изкривена джанта. При по-сериозни “препятствия” може да бъде повредена и ходовата част на автомобила както и други негови елементи или неравността да предизвика ПТП, вследствие на загуба на контрол върху превозното средство. Когато автомобилът е застрахован със застраховка “КАСКО”, ремонтът следва да се поеме от застрахователя, но когато нямаме застраховка, стои въпросът отговаря ли някой и кой ще плати щетите?

Отговорността, да се поддържа пътната мрежа в Република България изправна, е задължение на администрацията, която стопанисва пътя. Това може да бъде както съответната община, така и Агенция “Пътна инфраструктура”. В случай че има неизпълнение на това задължение и съответната неравност предизвика инцидент, съответния орган на държавната администрация следва да заплати причинените вреди.

Какво да направя при увреждане на МПС в дупка?

Първото нещо, което е добре да направите (но не е задължително), е да регистрирате инцидента на телефон 112. От там ще получите номер на обаждането и дата. Добре е да запишете този номер и дата, както и телефонния номер, от който сте подали сигнала. Може да направите няколко снимки с телефон или фотоапарат на самата дупка и на увредите на автомобила. Когато снимката е придружена с т.нар. “geo tagging” - (отбелязване на местоположението), това може да бъде прието като доказателство в съда при евентуален процес, за установяване местоположението на инцидента. В случай, че превозното средство не може да продължи на собствен ход, инцидентът следва да бъде посетен от КАТ. Автомобилът не може да продължи на собствен ход, когато е негоден да продължи, поради по-сериозен механичен проблем. Спуканата гума, която може да смените с резервна, не значи, че колата не може да се движи на собствен ход. Увреди, при които колата не може да продължи движението са такива, при които се е откъснало колело, спукан е охладителния радиатор и обикновено под колата има локва с течност, спукан е картерили друга част от колата и/или има голямо изтичане на масло или гориво, колата е преобърната и други подобни.

Имам ли право на обезщетение, ако с акт на КАТ е установено, че съм нарушил правилата за движение по пътищата?

Актът на КАТ /АУАН/, се съставя с оглед ангажиране на административно-наказателна отговорност на водача на въпросното МПС.В този акт обичайно пише, че не сте шофирали със съобразена скорост и Ви се вменява вина за случилото се или други подобни. Това обезкуражава водачите да търсят отговорност на който и да е, тъй като приемат, че са виновни. АУАН, в който е отбелязано, че сте шофирали неправилно не препятства възможността Ви да търсите обезщетение от съответната администрация, която стопанисва пътя. Въпросният АУАН може да бъде оборен в съда, дори и въз основа на него да има влязло в сила наказателно постановление. Много често се оказва, че няма как да се установи, че лицето е шофирало с несъобразена скорост, а причината за инцидента е въпросната дупка или неравност и без нея нямаше да настъпи повреда на автомобила. За подобни случаи всеки казус трябва да се обсъди внимателно. АУАН не създава пречка и да се установи в процес срещу съответната администрация, която следвало да отговаря за пътя, че шофьорът няма вина за настъпилия инцидент и единствената причина е неправилното поддържане на пътната мрежа.

Как се определя размерът на щетите?

Размерът на щетите може да се определи като се представи фактура от сервиз, който е поправил колата след настъпилата щета. Друг начин за определяне на дължимото се обезщетение е експертиза на вещо лице от съда, което да даде пазарна оценка на това кое колко струва.

Какво ще ми струва един съдебен процес?

Съдебният процес излиза безплатен на страната, която го спечели. При това положение ако се оценят добре обстоятелствата, съдебният процес в крайна сметка не би следвало да Ви струва нищо, в случай че сте правата страна.

Какво ми е необходимо, за да започна съдебен процес?

  • Трябва да докажете, че сте бил правоспособен водач към момента на инцидента.
  • МПС-то е било в техническа изправност, или ако е имало повреда, то тя не е такава, която да е довела до инцидента (примерно проблем в катализатора не би освободил виновникът за неравността на пътя от отговорност).
  • Искът може да се предяви от собственика на автомобила. Ако някой друг управлява съответния автомобил като упълномощено лице, то той може да бъде свидетел. В случай, че е изрично предвидено в пълномощното, упълномощеното лице може директно да ангажира адвокат от името и за сметка на собственика.
  • Добре е да имате и свидетел и/или снимки на инцидента, от които да се вижда къде и какво се е случило, както и информация за необходими/извършения ремонт за възстановяване на щетите - примерно проформа фактура или фактура. 
  • Следва да запазите увредените елементи то колата - спуканата гума, джанта и др. подобни, за да може да се направи експертиза, която да установи как е настъпило увреждането и да даде отговор на въпроса какво е следвало да се извърши вследствие на повредата. 

Ако имате съмнение дали сте в правото си да претендирате обезщетение от щетите по Вашето МПС вследствие на дупка или неравност по пътя сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси.

 

Статията е изготвена от

адвокат Георги Вълев

адвокатска кантора "Милованови"

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.