Погасителна давност

- Погасителна давност по ИЗПЪЛНИТЕЛНИ дела

- Погасителна давност за БИТОВИ сметки

- Отговорност и възражения на поръчителя 

- ПРЕДСРОЧНА изискуемост

Адвокатска кантора "Милованови" има дългогодишен опит при водене на дела срещу кредитори за установяване, че дадено зедължение е погасено по давност. Адв. Георги Вълев е автор на статии в списанние "Труд и Право" на тема погасителната давност и нейното приложение. Адв. Боян Лимберов е инициатор на тълкувателно №3/2020г. на ОСГТК на ВКС по отношение на погасителната давност в изпълнителния процес.

По въпросите на погасителната давност сме автори на много статии, част от които: Погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗДПрилагане на погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД

Кантората ни е специализирана при водене на дела, с които се оспорва дадено вземане като погасено по давност.

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас.