Разграничение и предели на отговорността между поръчител и съдлъжник

25.03.2018

Най-често когато приятел или колега тегли кредит/лизинг, от банката искат да има поръчител. В договорите обаче това поръчителство не винаги е записано правилно. Често виждаме “прекръстване” на поръчителя на “съдлъжник” или “съкредитоискател”, “съкредитополучател”. За разликите и обема на отговорността на поръчителя спрямо тази на съдлъжника се замисляме едва когато срещу нас бъдат предприети действия за събиране на вземането.

 

Поръчител или съдлъжник съм?

Поръчителят е лице, което се задължава да отговаря за чужд дълг солидарно с длъжника на задължението към кредитора. Повече за отговорността на поръчителя може да прочетете в статията ни: Отговорност на поръчителя

Съдлъжникът е лице, което отговаря за собствен дълг солидарно с другия кредитор за едно общо тяхно задължение.

Как в договора е назован солидарният длъжник в практиката се приема, че няма значение. Функцията му на поръчител или съдлъжник са определя от съдържанието в договора, а не от това как е посочен. Определянето на длъжниците по договора като солидарни не поставя знак на равенство относно правата и задълженията им като поръчители или съдлъжници, това са различни деления.

 

Разлика в отговорността между поръчител и съдлъжник?

Поръчителят отговаря за чужд дълг, а съдлъжникът/ съкредитополучателя/ съкредитоискателя за свой собствен дълг. От тук законът определя някои съществени различия:

  • за реализиране на отговорността по договора срещу поръчителя, кредиторът има кратък 6 месечен срок, след изпадането на забава на главния длъжник - чл. 147 от ЗЗД. Ако срокът бъде пропуснат отговорността на поръчителя отпада. Съдлъжникът отговаря наравно с другия длъжник и за него се прилагат общите правила на давността по ЗЗД.
  • поръчителят може да търси обратно изцло от длъжника/съдлъжниците това, което е платил към кредитора, съдлъжникът да го търси само пропорционално.
  • при повече от един поръчител, поръчителят може да търси част от платеното от другите поръчители. Съдлъжникът няма това право.
  • при възражения срещу вземането поръчителят има всички възражения на длъжника плюс свои възражения като поръчител, съдлъжникът няма допълнителин възражения спрямо другия длъжник.

 

Как да разбера поръчител ли съм или съдлъжник?

За определяне лимита на отговорността на лицата по договор за кредит/лизинг следва да се изследва тяхната функция в договора. Най-често посоченият като съдлъжник по договора за кредит/лизинг осъществява функцията на поръчител, тъй като той не е получил сумата съвместно с другия длъжник, не е имал възможност да оперира с нея, не е правил вноски по задължението, няма достъп до движението на банковата сметка, от която се обслужва вземането, а единствено разбира ако има проблем по задължението, когато го потърсят от съда или съдебния изпълнител. Обратното, съдлъжникът разполага наравно с другия длъжник с кредита/лизинга и няма разграничение в правата им. Съветваме Ви при съмнение или необходимост от защита на правата Ви да ангажирате специалист, тъй като грешки в защита Ви, при съдебно търсене на отговорността Ви, могат да са непоправими в по-късен етап.

 

Как да се защитите?

Ако сте поръчител, а търсят от Вас отговорност като съдлъжник в съдебно производство следва да направите възражение по съответния начин.

Ако срещу Вас е била издадена Заповед за изпълнение на парично задължение и там сте посочен като солидарен длъжник, това не значи, че е променена отговорността Ви и от поръчител сте станал съдлъжник. Може да се обмисли, ако сте поръчител, дали това Ви дава по-изгодна позиция за конкретния казус и съответно има ли смисъл да се търсят правата Ви по съдебен път. Дали да правите възражение срещу заповедта за изпълнение може да прочете тук:Възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение

Ако имате съмнение, че дългът по изпълнителното дело, който Ви търсят е погасен по давност може да прочете тук: Погасителна давност на вземания по изпълнителни дела

Много често ако длъжикът се укрива и не плаща, вземането се търси само от поръчителя. При това положение е възможно вземането да се погаси по давност спрямо длъжника, което освобождава поръчителя от отговорност. При съмнение, че попадате в тази хипотеза потърсете мнението на специалист преди да предприемете каквото и да е за защита на интересите Ви, тъй като може сами да си навредите.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора "Милованови"

под редакцията на адвокат Георги Вълев

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.