Обезщетение за оставане без работа след прекъсване на ползването му

19.01.2021

Вашият въпрос:

Здравейте, на 21.01.2021 ми изтича предизвестието за съкращение по чл. 328 ал. 1,т.3 от КТ. Ще се регистрирам на борсата. Но ако след известно време, намирам си работа и започна, но не ме харесат или на мен не ми е ок, напускам. Имам би право да се върна на борсата, в какъв срок? Ще продължи ли плащането на обезщетение, за оставащото време ли ще е? Как ще е по - добре за мен? Да се регистрирам на борсата или да започна нова работа, но после ще имам ли право на борсата и при какви условия? Много ви благодаря предварително! Поздрави!

Нашият отговор:

Отговор на Вашия въпрос е даден в чл. 54д от КСО, който гласи: "Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 или трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението." Следва да имате пердвид, че ако упражните правото си да получавате обезщетение за оставане без работа, в рамките на следващите 3 години от момента на последното получено обезщетение ще може да получавате повторно обезщетение извън хипотезата на чл. 54д от КСО само в минимален размер.