Въпроси и отговори

Предстоящо дисциплинарно уволнение

Вашият въпрос:

Здравейте! Работя в завод г от 2001 година. В края на м.май излязох в отпуск по болест, който в последствие бе удължаван на два пъти от ЛКК Последващото удължаване беше вписано в здравния ми картон/15.07.-25.07./ , който го представих в МЦ, заедно със служебен документ от лекуващия лекар и ми беше казано да отида след седмица да получа болничния лист.Когато отидох, на регистратурата ми върнаха здравния картон и ме информираха, че докторът /без да ми се каже кой, при положение че е ЛКК/ е отказал да ми подпише.Посъветваха ме да си пусна платен отпуск в завода, а такъв имам в размер на 32 дни.Нямам коментар по въпроса. Проблемът е че като отидох на 26.07. в завода и информирах ТРЗ , ми бяха поискани писмени обяснения, които дадох на момента,след което ми казаха да отида на 29.07., за да ми дадат обходен лист и прекратят договораа поради самоотлъчка.Не се съгласих.За целия ми трудов стаж нямам дисциплинарни наказания награден съм за 15 годишнината ми с предметна награда.
Молбата ми е да ме посъветвате какво да направя! Към днешна дата нямам никакъв оправдателен документ, но нямам и вина, че не ми е издаден болничен лист, или поне своевременно да съм бил уведомен.

Нашият отговор:

В случай че към настоящия момент все още не Ви е връчена заповед за прекратяване на договора (нито срещу подпис от Ваша страна, нито при отказ, удостоворен от свидетели), най-добре е да отидете на работа, тъй като трудовият договор се прекратява с писмено изявление и докато няма връчено такова, договорът продължава да е действащ. Ако не се явите на работа и договорът не е прекратен, това може да се използва от работодателя Ви като основание за налагане на дисциплинарно наказание. Освен това, в случай че връчването на заповедта е удостоверено със свидетели при отказ от Ваша страна, разполагате с 2-месечен срок да оспорите законността на уволнението, който започва да тече от момента на връчването. При това положение, по-добре е да разполагате с текста на заповедта, за да можем да преценим законността на уволнението и да Ви дадем съвет за възможните варианти за действие по-нататък. Кантората ни е специализирана в представителство по трудовоправни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!