Обещетение по чл.222, Ал.1

21.09.2023

Вашият въпрос:

Здравейте, трудовото ми правоотношение е прекратено по ч.328, ал.1, т.2 - съкращаване на щата. Работодателя ми дължи обезщетение по чл.222, ал.1 и чл. 25 от КТД - осем кратен размер на брутното възнаграждение. В КТД не е указан срок на изплащане. Въпрос: Трябва ли да подам декларация, че за период от един месец съм безработна и ще ми бъде ли изплатено на куп обезщетението през следващия месец при положение, че в КТД няма указан по- дълъг период на изплащане/т.е. би трябвало да действа КТ/?

Нашият отговор:

След като КТД предвижда осемкратен размер, се предполага, че предвижда обезщетение за оставане без работа за времето, през което сте останали без работа, но за не повече от 8 месеца. При това положение, следва да подадете декларацията, когато изтече периода. Обезщетението няма да Ви бъде изплатено накуп, а след като изтекат 8 месеца, в които сте без работа, респ. на по-ниско платена работа.