Въпроси и отговори

Дисциплинарно уволнение

Вашият въпрос:

Здравейте!Пуснах си предизвестие за напускане,но управителят и собственик на фирмата не иска да ми плати заплата,понеже не му излизала сметката,и твърди,че имам са му давам служебни пари около 1500 лв.грубо по неговите тетрадки.при него няма никакви документи за това какво съм получил,ведомости за заплати,командировачни.на последния ден от предизвестието отказа да ми подпише и ме уволни дисциплинарно с основание,че не съм ходил на работа.Длъжноста ми е шофьор на товарен автомобил.почти от месец не искат да ми връчат заповедта за уволнение и да ми попълнят трудовата книжка,ако не подпиша за заплати,отпуски и не знам какво друго.на заповедта е написал,че отказвам да я подпиша.имам ли основание да завеждам дело?От........................ съм,а господин управителя е бивш ....................и не съм се консултирал с местен адвокат,защото тук се познават.

Нашият отговор:

Трудовото правоотношение се прекратява от момента, в който на служителя е връчена заповедта за прекратяване, съгласно чл.335, ал.2 от КТ. В случай че служителят не желае да получи заповедта, това обсоятелство може да се удостовери с подписи на свидетели. От казаното от Вас, разбираме, че към настоящия момент заповедта не Ви е връчена, поради което и договорът Ви не е прекратен, респ. не е е почнал да тече срокът за предявяване на иска. При това положение, можете да отидете със свидетели при работодателя Ви и да поискате да Ви бъде връчена заповедта, а ако бъде отказано, да поискате да изпълнявате задълженията си. Ако работодателят откаже да Ви допусне до работа, той Ви дължи обезщетение за недопускане до работа по чл.213, ал.1 от КТ. Имате възможност и да поискате с писмена молба да Ви бъде връчена заповедта. След връчване на заповедта за прекратяване на договора, имате 2-месечен срок от връчването, за да предявите иск за признаване на уволнението за незаконно, възстановяване на работа и обезщетение за оставане без работа.