Въпроси и отговори

дисциплинарно наказание на учител

Вашият въпрос:

За системно / 4 пъти по сигнал от служител /, на едно, от които са станали свидетели двама родители/- забравяне на деца-3 годишни в занималнята от учител, след като всички други са изведени на двора, какво трябва да е по тежест дисциплинарното наказание?

Нашият отговор:

За да Ви дадем становище какво дисциплинарно наказание следва да наложите на служителя, е необходимо да се запознаем с всички обстоятелства по казуса, тъй като преценка относно съответствието на тежестта на наложеното наказание с извършеното нарушение, е винаги конкретна и зависи от множество обстоятелства (вкл. дисциплинарното минало на лицето).