Въпроси и отговори

дисциплинарно уволнение

Вашият въпрос:

Искам да попитам,какви са ми шансовете при дело за оспорване на дисциплинарното ми уволнение,при условие,че нямам копие от анекса към договора с което работодателят ми има право да променя местоработата ми,за което не съм полагала подписа си на конкретната дата.Как мога да получа копие от него(анекса) да се свържете?И възможно ли е когато съм подписвала трудовият си договор да съм подписала и този анекс,подмолно от страна на работодателят ми,а в последствие да е дописана датата.Заповедта получих по пощата с обратна разписка на 27.02.2019г и знам,че имам 2-а месеца да обжалвам.Моля за вашата компетентна помощ.Немога да си позволя дело,което да загубя,съответно адвокатски хонорар и след това да изплатят на работодателя си обезщетението описано в заповедта.Ако решите да ме представлявате,моля да ми обявите срещу какво заплащане.Благодаря Ви за отделеното внимание.

Нашият отговор:

Предвид обстоятелството, че преди да Ви връчат заповедта за уволнение, сте прекратили трудовия си договор по чл.327, ал.1, т.3 от КТ, би могло да се докаже, че заповедта за налагане на дисциплиарно уволнение е незаконна и същата да бъде отменена. Следва да знаете, че ако не е съществувало основание за прекратяване на трудовия договор по Ваша инициатива, правотношението Ви се е прекратило с достигане на изявлението Ви до работодателя Ви, но ако работодателят реши, би могъл да претендира да бъдете осъдена да му заплатите обезщетението за неспазения срок на предизвестие. Ако не сте подписали въпросното допълнително споразумение и работодателят Ви едностранно е променил мястото Ви на работа, то тогава сте имали основание за прекратяване на договора и той не би могъл да има претенции срещу Вас за обезщетение. Въпрос на преценка как да постъпите, тъй като ако не сте имали основание за прекратяване на договора, от икономическа гледна точка отмяната на заповедта за дисциплинарно наказание ще е равнозначно на това да не е отмените, тъй като и в двата случай, при прекратяване на договора от Вас без да имат основание, дължите обезщетение за неспазения срок на предизвестието.  Следва да знаете, че имате 2-месечен срок от получаване на заповедта - т.е. във Вашия случай до 27.04.2019г., да предявите иск за отмяна на уволнението. Ако желаете да водите дело, кантората ни е специализирана в представителство по трудовоправни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!