Чл 193 ал.1 от КТ

14.02.2024

Вашият въпрос:

Здравейте! Пише ви учител по общообразователен предмет в гимназиален етап. Вчера след часовете ми в училище бях писан да "квесторствам" на изпит за получаване на срочна оценка. Наложи ми се по спешност да посетя зъболекарят си, за който трябва да се чака дълго време, и помолих колега да ме замести, чисто колегиално между нас. Аз бях взел протокола и се бях разписал на него/ за това ни квесторстване между другото нищо не ни се заплаща/ и колегата прие. Днес сутринта директорът на училището ме повика и ми съобщи че не съм го уведомил за неправомерните си действия и ми наложи писмено обяснение и доказателства, за извършеното от мен нарушение. Аз с досегашният си опит като учител нямам налагани подобни наказания. Бих искал да ви помоля за съдействие какво да направя. Трябва ли да давам писмени обяснения или не и кое ще е по добре за мен при налагането на наказанието, което предвижда директора за мен. Даден ми е срок от няколко дни за представяне на обясненията. Благодаря предварително!

Нашият отговор:

Искането на писмените обяснения по чл.193 от КТ е задължение на работодателя, а даването на такива са Ваше право. Нашият съвет, при даване на писмени обяснения, е да се дадат максимално кратки обяснения, в смисъл, че не е извършено нарушение и че сте спазвали всички изисквания на работодателя и винаги сте били добросъвестни при изпълнение на поставените задачи.С това не губите възможността да посочи съответните възражения, че не е извършил нарушение, при съдебен контрол на наложеното наказание. 

Тежестта на наложеното дисциплинарно наказание трябва да съответства на вида и тежестта на извършеното нарушение. В случай на въпроси, може да се обърнете към нас!