Защита при УВОЛНЕНИЕ от работодателя с предизвестие по чл. 328 от КТ.

При прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие от страна на работодателя по чл. 328 от КТ са предвидени значителен брой различни хипотези. Ние можем да Ви помогнем да разберете дали уволнението Ви е законно и да защититим правата Ви.

При защита при перкратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя с предизвестие, ще посочим най-общо изискванията за законност на прекратяването на трудовото парвоотношение, за да може да получите насока за това как да се защитите:

  1. Уволнение поради съкращаване на щата - при това основание за прекратяване следва да е налице действително съкращаване на щата, като следва да се съпоставят щатните бройки преди и след уволнението. Подробно за особеностите при това уволнение може да прочетете в нашата статия Уволнение поради съкращаване на щата. Също така ако не се закриват всички щатни бройки следва да се извърши ПОДБОР по правилата на чл. 329 от КТ, като той следва да бъде направен по начина заложен в Кодекса на труда.
  2. Уволнение поради намаляване обема на работа - при това основание за прекратяване следва да е налице намаляване обема на работа на работодателя, който да е съответстваш на процентоно намаление на персонала. Намаляването на обема на работа следва да има траен характер, а не да е свързано с обичайните пикове и спадове на предприятието в годишния цикъл на дейността. Подробно за особеностите при това уволнение може да прочетете в нашата статия Уволнение поради намаляване обема на работа. Тъй като това уволнение предполага запазване на част от персонала, то задължително следва да се извърши ПДОБОР по правилата на чл. 329 от КТ. Подробно за подбора може да прочетете за статията ни на тази тема.
  3. Уволнение поради липса на необходимото образование - За да бъде налице основание за прекратяване на трудовото правоотношение на това основание следва изискванията за длъжността да са променени от работодателя или по закон, след възникване на трудовото правоотношение. Тези изисквания да са свързани с работния процес и лицето, на което се прекратява трудовото правоотношение да не отговаря на новите изисквания. За да бъде законно уволнението също така следва на длъжността да бъдат назнаени лица, които отговарят на заложените от работодателя изисквания, в противен случай може да се приеме, че има злоупотреба с право. Подробно може да прочетете за особеностите при това уволнение в статията ни: Уволнение поради липса на необходимото образование или професионална квалификация

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас.