Уволнение на главен технолог в предприятие

14.09.2020

През 2018г. с нашата кантора се свърза Д.К. от Стара Загора, която беше уволнена от работодателя си. Тя беше много притеснена, тъй като загубата на работата ѝ я поставяше пред много трудна финансова ситуация. Клиентът беше заемал длъжността “Главен технолог” в предприятие за производство на тютюневи изделия. Към момента на уволнението работникът се е ползвал от предварителната закрила по чл. 333 от КТ. С оглед на специализацията ѝ в областта на тютюневите изделия, пред нея нямаше възможност да започне работа по специалността си, защото в града няма друго предприятие, което да осъществява подобна дейност.

През 2018г. кантората ни заведе искове в съда с искане уволнението да бъде признато за незаконно, клиентът ни да бъде възстановен на заеманата длъжност, както и да бъде заплатено обезщетение за времето за оставане без работа. В началото на 2019г., за около година производството завърши пред втора инстанция. Уволнението беше признато за незаконно от съда и на двете инстанции. Клиентът ни беше възстановен на заеманата преди уволнението длъжност и получи обезщетение за 6-месечния период за оставане без работа. След приключване на делото сключихме споразумение с предприятието, за да може клиентът ни да получи в най-кратки срокове дължимата му се сума и да продължи да изпълнява работата си.