Въпроси и отговори

Обида

Вашият въпрос:

Обида и унизително отношение към колега и пряк началник, но не и работодател счита ли се за нарушение на трудовата дисциплина?

Нашият отговор:

За да Ви дадем становище е необходимо да се запознаем подробна с фактическата обстановка. Тъй като, ако например, обидата е отправена в присъствието на клиенти или контрагенти на работодателя, може да се приеме, че по този начин е уронено доброто му име, например. Кантората ни е специализирана в представителство по трудовоправни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение.