Прекратяване на трудов договор преди започване на работа

04.09.2012

Вашият въпрос:

Сключих трудов договор на 4.09.12г,но ме задължават да постъпя на работа на 17.09.12г. по чл.68 ал.1 т.1 от КТ и във връзка с чл. 70 от КТ.Въпросът ми е :може ли да го прекратя поради намиране на работа с по - добри условия.

Нашият отговор:

Съгласно чл. 63 ал. 3 от КТ ако работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало.