Отказ за изплащане на щета по застраховка Каско

07.10.2019

Вашият въпрос:

Здравейте, Автомобилът ми има сключена застраховка каско в ЕвроИнс от средата на май 2019 на разсрочено плащане. След опит за завеждане на щета в края на Септември, същата ми бива отказана от ЕвроИнс с мотива, че автомобилът няма валиден технически преглед. Оказва се, според чл 147 ал10 техническият преглед на автомобила е невалиден при подмяна на регистрационните табели. Моят автомобил е минал технически преглед януари 2019 при стария собственик и след като съм го придобил и пререгистрирал през април 2019 не съм минавал технически преглед. Според общите условия на ЕвроИнс, раздел II чл5 ал2 "(2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не застрахова МПС, които са спрени от движение по установения ред и/или не са преминали през годишен технически преглед....." Въпросите ми са: 1) Мога ли да претендирам за възстановяване на сумите по вноските на застраховката автокаско? 2) Никъде в Закона за движение по пътищата не срещнах в какъв срок след подмяна на табелите трябва да се мине ГТП. По този начин означава ли, че всеки пререгистриран автомобил излиза от КАТ технически неизправен?

Нашият отговор:

Липсата на валиден технически преглед не може да обоснове пълен отказ за изплащане на обезщетение по застрахова Каско. Евентуално, при възражение от застрахователя, може обезщетението да бъде намалено, като застрахователят трябва да докаже, че неизпълнението на това задължение е увеличило вероятността за настъпване на риска. При това положение отказът за изплащане на обезщетение е незаконосъобразен и разполагате с възможност да предявите иск срещу застрахователя за присъждане на дължимото се обезщетение. Повече информация може да намерите тук: Отказ за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка “КАСКО"

Не може да претендирате възстановяване на сумите, тъй като договорът е валиден и продължава да действа. Може да претендирате обезщетението, описано по-горе.

Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вапия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!