Кражба на МПС при сключена застраховка "Каско"

13.06.2016

Вашият въпрос:

Здравейте! Беше ми откраднат автомобил със застраховка "Каско" с покритие за кражба. Застрахователят постанови отказ да изплати обезщетение позовавайки се на непредоставяне на част 1 от регистрационният талон съгласно Общите условия. Мога ли да оспоря отказа на основание чл.395, ал.5 от КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО: "Независимо от ал. 4 застрахователят е длъжен да изплати обезщетение, когато неизпълнението на задължението на застрахования по ал. 1 и 2 не е в причинно-следствена връзка с настъпването на застрахователното събитие или е невъзможно определянето на вида или размера на вредата."

Нашият отговор:

Здравейте, Атанас! По новия кодекс на застраховането все още няма утвърдена практика, предвид че се прие началото на годината, а дела по настъпили застрахователни събития по време на новия закон понастоящем не са приключили. За сметка на това новите положения в закона не са значително по-различни от стария. В задължителната за съдилищата съдебна практика на ВКС, постановена по реда на чл.290 от ГПК, многократно Върховният касационен съд се е произнасял, че подобни "основания" посочени от застрахователите могат да бъдат основание за намаляване на обезщетението, но не и за пълен отказ от заплащане. Развитие в тази посока новия КЗ показа в разпоредбите, с които на застрахователите се забранява да изискват документи, за които може да се направи разумна преценка, че нямат отношение към определеянето на имуществената претенция по основание и размер, какъвто считам, че е вашият случай. Имате право да подадете жалба, на която застрахователят е длъжен да ви отговори в 7-дневен срок. Също така имате право и да заведете иск в съда, с който да получите дължимото Ви обезщетение. Ако желаете да ни ангажирате можете да се свържете с нас на телефоните на кантората.