Груба небрежност по застраховка "Каско"

27.12.2015

Вашият въпрос:

Здравейте, В случай, че застраховател по застраховка Каско на лек автомобил отказва да изплати щета, от възникнало ПТП с трамвайна мотриса, като в мотивите си, се уповава на съставения ми АКТ по чл.98, ал.1, т.4 ЗДвП от компетентния орган /КАТ/, за престой на автомобила върху трамвайните линии, при маневра ляв завой. На това основание застрахователя счита, че уврежданията от описаното събитие представлява изрично изключен риск, както и от допусната груба небрежност и нарушаване изрична забрана на ЗДвП, както и разпоредба на кодекса, съгласно която застрахования следва да предпазва застрахованото имущество от вреди. Съгласно Общите условия за застраховка на МПС „Каско“, не се обезщетяват вреди, вследствие допусната груба небрежност от страна на собственика или друго ползващо автомобил лице /т.14.5 от Общите условия/. От така описаната ситуация, какви са правата ми и какво следва да направя при техния отказ?

Нашият отговор:

Може да потърсите правата си в съда и да поискате застрахователят да бъде осъден за Ви заплати дължимото се застрахователно обезщетение. За да преценим дали имате право да претендирате въпросното обезщетение ни е необходимо да се запознаем с всички документи по казуса Ви - полица каско, маркировка на автомобила, протокол от ПТП, кореспонденция със застрахователя и въпросния отказ. По описаната ситуация е много вероятно съдът да прецени, че са налице всички предпоставки за изплащане на застрахователно обезщетение и да получите дължимата сума. Това е така, тъй като застрахователите в общия случай използват незнанието на хората, като смесват понятията задължения на застрахования и покрит застрахователен риск. Дали деянието ви съставлява груба небрежност може да се прецени само от съда. Ако желаете може да се свържете с нас, за да уточним кога да се срещнем в кантората ни, за да Ви съдействаме. Оставаме на разположение.