Въпрос относно отказ по претенция към застраховател

25.11.2017

Вашият въпрос:

Основателен ли е отказ за изплащане на обезщетение от застраховател, обуславящ се за неспазване упоменатия срок в ОУ за уведомяване за настъпило събитие?

Нашият отговор:

Неуведомяването на застрахователя в срок за настъпило застрахователно събитие не е основание за отказ за изплащане на застрахователно обезщтение. Кантората ни е специализирана в процесуално представително по дело срещу застрахователи за изплащане отказани застрахователни обезщетения. Ако желаете да ни ангажирате, сме насреща.