Отказ за изплащане на обезщетение по заведена щета - Каско

18.04.2018

Вашият въпрос:

Здравейте, както става ясно от заглавието на мейла - получих отказ от застрахователя за изплащане на обезщетение за щета по застраховка каско. Става въпрос за спукано предно панорамно стъкло, за което съм посочил при завеждането на щетата, че не знам от какво е спукано (останових спукването на сутринта, когато отидох до колата). Спазил съм всички изисквания от общите условия, за обявяване на настъпило застрахователно събитие. След подадено от мен възражение и молба за преразглеждане, получих втори отказ. Мотивът да ми бъде отказано обезщетение, е че не е ясно какво е причинило спукването на стъклото и не може да се определи дали е от нещо, покрито като риск от застрахователния договор. Въпросът ми е, какви са възможните стъпки, които мога да предприема след повторния отказ и какви биха били шансовете ми при евентуално завеждане на дело срещу тях?

Нашият отговор:

Ако е сключен договор за застраховка Пълно каско, застрахователят няма основание за отказ за изплащане на застраховтелното обезщетение. За да Ви дадем конкретно становище, все пак е необходимо да се запознаем със застрахователния договор и общите условия към него, както и с отказа на застрахователя.

Имате възможност да предявите иск, с който да осъдите застрахователят да Ви заплати дължимото обезщетение. След като се запознаем с документите по казуса Ви, ще можем да Ви дадем окончателен отговор за това дали застрахователят има основание за отказ, или не, респ. дали има основание за завеждане на дело пред съда. Кантората ни е специализирана в представителство по застрахователноправни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!