Въпроси и отговори

Трудова злополука - 2017г.

Вашият въпрос:

Здравейте, През декември месец 2017г. майка ми си чупи китката при трудова злополука. Следва операция с поставяне на имплант и продължително отсъствие до юни 2018г. Работодателят има сключен договор и полица за застраховка, но не с пълно покритие - не признава разходи. След връщането на работа застрахователя изплаща обезщетение в размер от близо 600лв, а само разходите за лечението възлизат на над 1500лв. Има ли право да поиска обезщетение за разликата от сумата? От самия работодател не е получавано обезщетение.

Нашият отговор:

При претърпяна трудова злополука служителят има право на обезщетение от работодателя, което обхваща както претърпение болки и страдания (неимуществени вреди), така и сторените разходи за лечение (имуществени вреди). За да има право майка ви на обезщетение, е необходимо да има влязло в сила разпореждане за признаване на злополуката за трудова. Ако имаме такова разпореждане, може да претендираме обезщетяване на пълния размер на претъепените вреди от работодателя (след приспадане на вече полученото от застрахояателя). От значение за обема на отговорността на застраховтеля са вида на застраховката, уговорките в застрахователния договор, поради което за да Ви дадем становище,е необходимо да се запознаем със същия. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!