Въпроси и отговори

писмени обяснения

Вашият въпрос:

Още първия работен ден след поискани от директора писмени обяснения постъпих в болница със сериозен здравословен проблем.Важи ли дадения тридневен срок за писмени обяснения докато съм в болнични?

Нашият отговор:

Заболяване на работника или служителя, удостоверено с болничен лист, с който му е разрешено ползването на отпуск поради временна неработоспособност, както и други подобни обстоятелства поначало представляват извинителна причина, обуславяща по-голяма продължителност на разумния срок, необходим за даването на обяснения. Необходимо е обаче тези обстоятелства да бъдат доведени до знанието на работодателя своевременно.