съкращение

11.11.2021

Вашият въпрос:

Здравейте, във фирмата ни е назначен служител по труд.правоотношение по чл.67,ал.1,т.1 във връзка с чл.70 от КТ.Договорът е сключен на 16,08,2021г. със срок на изпитване 6мес. в полза на работодателя.Изпитателния срок все още не е изтекъл.Служителя ще бъде съкратен по чл.328 т.3 поради намаляване обема на работа ,но без предизвестие от работодателя.Работодателя дължи обезщетение за неспазен срок по чл.220,ал.1 и ал.2 от КТ,чл.224 за неизползван платен год.отпуск. Въпросът ми е: Дължи ли обезщетение и по чл.222 от КТ за оставане без работа?

Нашият отговор:

Едно трудово правоотношение може да бъде прекратено на различни основания. Всяко едно от тях съдържа самостоятелен фактически състав както по отношение на необходимите предпоставки за да бъде прекратен договора, така и по отношеине на последиците от прекратяването. При това положение независимо от това, че имате право да бъде прекратен договорът на основание чл. 71, ал.1 от КТ - на основание срока за изпитване, то ако изберете да прекратите трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал.1, т. 3 от КТ, то ще дължите и обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ.