Начална и крайна дата на предизвестие по чл. 326

23.04.2021

Вашият въпрос:

Здравейте, Може ли в предизвестието за напускане да посоча дата на подаване 30.04.2021г. който е почивен ден (ще го предам на работодателя си на 29.04) ? С тази начална дата, следва да бъда освободена считано от 31.05.2021г. понеделник. Поздрави,

Нашият отговор:

При прекратяване на трудовия договор дължите предизвестие, което в закона/договора Ви е посочено като определен срок. Този срок следва да се тълкува като минималното предизвестие, за да настъпи прекратяването на трудовия договор. Няма пречка да подадете предизвестие към работодателя, с което да го уведомите, че ще прекратите трудовия си договор от по-късна дата от срока на предизвестие и съответно не е нужно подаването на предизвестието да бъде точно 30 дни преди момента на прекратяването на трудовия договор.