Въпрос за обещетение

07.05.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, уволняват ме по член 326 от КТ във връзка с член 328 ал.1 ,т.3.Въпросът ми е какво обезщетение ми дължи работодателя, след изтичането на едномесечния срок?

Нашият отговор:

При прекратяване на трудовия договор на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ Ви се дължи обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за времето, през което сте останали без работа, но за не повече от 1 месец, обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл.224 от КТ, ако имате такъв. Ако отговаряте на изискванията, посочени в чл.54а от КСО ще имате право и на обезщетение за безработица.