Трудова злополука

10.09.2019

Вашият въпрос:

Здравейте. Бих искала да задам няколко въпроса относно следния казус: Международен шофьор по време на разтоварване на стока си чупи пръст. Откарват го в болница, където го оперират и му слагат гипс за 45 дена. Въпросът ми е какви документи трябва да представи и пред кого, за да му изплатят обезщетение за трудова злополука от работодателя и от застрахователното дружество? И има ли срок на представяне на документите, тъй като той е все още в чужбина. Благодаря предварително.

Нашият отговор:

За да възникне право на обезщетение за трудова злополука, на първо място трябва да имаме разпореждане на териториалното поделение на НОИ, с която същата е призната за трудова. За да бъде издадено такова разпореждане, е необходимо да се подаде декларация до НОИ от осигурителя или от пострадалия, след това се извършва разследване и длъжностното лице се произнася с разпореждане с което признава или не злополуката за трудова. След като имаме такова разпореждане, за лицето вече възниква право на обезщетение за претърпените имущетвевни и неимуществени вреди. Повече информация може да прочетете тук: Какво да предприемете при трудова злополука? Щом в случая има сключена задължителна застраховка трудова злополука, след като има разпореждане на НОИ, трябва да предявим застрахователна претенция, респ. да поискаме от работодателя да заплати обезщетение. Следва да имате предвид, че заплатеното от застрахователя се приспада от дължимото от работодателя. В случай че работодателят, респ. застрахователят не желае да заплати доброволно обезщетението, или заплати обезщение в намален размер, можем да предявим иск за присъждане на дължимата сума, респ. остатъка от нея. Кантората ни е специализирана в представителство по трудовоправни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!