Отказ за изплащане на застрахователно обезщетение по регистрирана претенция

20.07.2017

Вашият въпрос:

Писах жалба до КФН , трябва да чакам отговор. Отказано ми бе два пъти с Уведомление от страна на Застрахователят изплащане на застр.обрзщетение с мотиви: уврежданията по детайлите от МПС естеството и степента на деформация на които не отговарят на динамиката и интензитета на застрах,събитие . Преписката ще бъде докладвана на прокуратурата за изясняване на случая. Моля Ви помогнете ! Отнеха ми правото да имам право.

Нашият отговор:

Не считаме, че във вашия случай има основание за отказ на посоченото основание. Очевидно е, че именно сблъсъкът е причинил деформацията на детайлите и това не може да мотивира отказ. Ако няма друга причина да Ви се откаже, то Ви се дължи обезщетение. Обръщаме Ви внимание, че при евентуален съдебен процес, застрахователят не е обвързан с основанието за отказ, което е посочил писмено. Ето защо, за да се даде категорично становище дали е налице основание за отказ, трябва да се запознаем със всички документи по случая. Въпросът Ви обаче е частноправен и не е от компетенциите нито на КФН, нито на Прокуратурата. Ако желаете можете да ни изпратите документите на електронния адрес на кантората, за да се запознаем с тях. Необходими са ни полицата, общите условия, евентуално сключени добавъци, както и кратко описание на случилото се. Ако желаете да ни ангажирате сме насреща.