Въпроси и отговори

Изтекла давност на задължение, но изискуемо от ЕОС матрикс

Вашият въпрос:

Какви действия мога да предприема за заличаване на зад. ми в ЦКРегистър?

Нашият отговор:

Разполагате с възможност да предявите отрицателен установителен иск, с който да бъде признато за установено със сила на пресъдено нещо, че не дължимите сумите поради изтекла погасителна давност. Щом има решение в този смисъл, в рамките на около месец от "ЕОС Матрикс" ЕООД ще подадат информация към ЦКР. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!