Въпроси и отговори

Изпитател срок

Вашият въпрос:

Здравейте, въпросът ми е следният: Назначиха ме през октомври 2018г. на длъжност помощник-възпитател на постоянен договор с 6 месеца изпитателен срок (на основание чл.70 и във връзка с чл. 67 ал.1),
на 7.12.18г. с допълнително споразумение бях преназначена на длъжност младши учител (На основание чл.119 от КТ). В допълнителното споразумение е вписано, че се променя длъжността и заплащането,
а останалите клаузи по трудовия договор остават непроменени. Това ще рече ли, че от датата на подписване на споразумението започва да тече нов шестмесечен изпитателен срок или срока остава непроменен
и се брои от първото назначаване във фирмата като възпитател? Другият ми въпрос е, автоматично ли ще се поднови договора след изтичане на изпитателния срок или след подписване на нов екземпляр?
Към момента и основният договор и споразумението са регистрирани в НАП на основание 01.
Благодаря ви!

Нашият отговор:

Щом в допълнителното споразумение е записано, че останалите клаузи на трудовия договор остават непроменени, няма да започне да тече нов изпитателен срок.

След изтичане на срока, договорът се превръща в окончателен, като не е необходимо последващо подписане на документи.