Въпроси и отговори

Недействителен срок за изпитване

Вашият въпрос:

Уважаема кантора Милованови,
Първата ми длъжност в предприятието и на която съм бил в изпитателен срок 6 месеца е снабдител. От нея след 3 години и половина ме преназначиха на длъжност - Нормировчик на труда, той и технолог, но без срок на изпитване, макар че е с по-висша сложност и отговорност. След което след 4 години принудително ме преназначиха на по-нисша длъжност - Специалист контрол на документи и тарифьор със срок на изпитване, която е била заемана преди от лице със средно образование. Редно ли е след като близо 8 години съм бил в едно и също предприятие и съм се справял със задълженията си отлично ръководството да ме преназначава на договор с изпитателен срок, като преди това от снабдител съм преназначен на по-висша длъжност без изпитателен срок, като двете длъжности имат коренно различни трудови функции. Двете последни длъжности (нормировчик и тарифьор) имат сходство, защото и при двете имаме разходни норми: едната е с разходна норма на труд, а при втората - разходна норма на гориво, но много зависи от субективното тълкуване на съдийския състав. Възможно ли е да изискам участие на Вещо лице, което да установи истината, че аз съм изготвял различни документи през втория срок на изпитване, за който се твърди във фалшиво скалъпена Докладна записка, че аз не съм работил, а друга колежка. Колегите ми са много наплашени, казват ,че аз съм прав, но не смеят да свидетелстват, т.к. ще бъдат уволнени.

Нашият отговор:

Изразеното писмено съгласие за промяна на длъжността няма смисъл да се оспорва. Ако сте изпълнявал сходна длъжност и по нея срока за изпитване е изтекъл, то последващ срок за изпитване е недействителен. Прекратяване на това основание е незаконно. Преценката дали двете длъжности са сходни е разбира се субективна. Тя се прави като се изследва какво точно се работите, какви функции осъществявате, какви отговорности имате и тн., не се съди само по длъжностната Ви характеристика. Не се притеснявайте за докладни записки, наплашени колеги и подобни, тъй като те няма как да бъдат уволнени без основание, а заплахи в друг смисъл сериозно биха накърнили престижа на предприятието. Отново Ви обръщам внимание, че следва внимателно да се прецени сходна длъжност ли сте изпълнявал, както и да вземете предвид двумесечния срок за оспорване на уволнението пред съда, който не следва да изтърваме. Ако желаете да се свържете с нас сме на разположение, за следващи въпроси по случая моля използвайте посочените имейли.