Предявяване на претенция за обезщетение при ПТП

26.10.2018

Настоящата статия цели да изясни как и към кого да предявите претенция, в случай че сте пострадали при ПТП, сроковете, в които следва да се заяви претенцията, и какви са нужните документи за правилното определяне на размера й.

 

Кой отговаря за причинените вреди?

При претърпяно ПТП можете да търсите обезщетение както от виновния водач на превозното средство, причина за настъпването на произшествието, така и от неговия застраховател. В случай че виновният водач няма валидна застраховка “Гражданска отговорност”, за да се гарантират интересите на пострадалите отговаря и Гаранционният фонд. Повече може да прочетете в статията ни Обезщетение при ПТП.

Тъй като застрахователят или Гаранционният фонд са финансово стабилни, то обикновено претенциите на пострадалите се насочват директно към тях.

Как се предявява претенция?

Лицата, които имат право на обезщетение, вследствие на ПТП могат да предявят претенциите си пред Застрахователя. За да възникне правото им да търсят обезщетение по съдебен път срещу застрахователя, е необходимо преди това, да са предявили своята претенция пред него. Срокът, в който застрахователят дължи произнасяне по претенцията е 15 работни дни от момента, в който са му предоставени всички необходими документи за определяне на размера на обезщетението. От практиката ни сме установили, че често застрахователите изискват ненужни документи или такива, с които пострадалият не може да се снабди. Ето защо законодателят е въвел изискване документите, които се искат, да са такива, с които страната да може да разполага и да са относими към застрахователната претенция. Много често обаче застрахователят вместо да обезщети претърпените вреди в срок, умишлено не се произнася, като измисля различни оправдания, постановява отказ или изплаща застрахователната претенция в занижен размер

За всяка застрахователна претенция може да са необходими различни документи, поради което не бихме могли да ги посочим изчерпателно. Съветваме Ви при съмнение, да се обърнете към специалист в областта.

 

Кога е необходимо да потърсите защита на правата си в съда?

Когато застрахователят бави необосновано изплащането на дължимото застрахователно обезщетение след срока от 15 работни дни от предоставяне на всички необходими документи, може да потърсите правата си в съда. Това се отнася както за претърпените имуществени така и за претърпените неимуществени вреди. Подобно поведение на застрахователя може да се приравни на отказ за изплащане на застрахователно обезщетение. Следва да имате предвид, че 5 годишната давност за претенцията Ви започва да тече от момента на увреждането, а не от завеждането на щетата. Повече може да прочетете в статията ни Отказ на претенция по застраховка “Гражданска отговорност.

 

NB! Предвид многото измами, в случай че имате право на обезщетение вследствие на претърпяно ПТП, Ви съветваме да потърсите специалист в областта, преди да му се доверите. Трябва да знаете, че  опитните професионалисти не търсят клиентите си пред спешното в болницата, не Ви се обаждат, без да е ясно как са разбрали за проблема Ви, и е малко вероятно да го препоръча случаен полицай, посетил произшествието или лекар в спешното.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София

под редакцията на адв. Георги Вълев

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.