Обезщетение при ПТП

26.10.2018

Настоящата статия цели да насочи лицата, претърпели ПТП как да защитят правата си, кой отговаря за претърпените от тях вреди и в какъв срок следва да предявят претенциите си.

1. Кой има право на обезщетение при ПТП? - Право на обезщетение при настъпване на ПТП имат увредените лица, с изключение на водача, причинил произшествието. Това са пътниците в превозните средства, включително и в това на виновния водач, пешеходци, колоездачи както и други лица, на които са причинени вреди. В случай на смърт при ПТП, близките на загинало в ПТП лице, могат да претендират обезщетение за тяхната загуба.

2. За кои вреди се дължи обезщетение при ПТП? 

Виновното лице дължи обезщетение за всички вреди, които е причинило. Когато се търси отговорност по застраховка “Гражданска отговорност” или обезщетение от Гаранционния фонд се покриват вреди, съгласно чл. 439 от Кодекса на застраховането:

  • неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;
  • вредите, причинени на чуждо имущество;
  • пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
  • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по т. 1 - 3, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования;

3. Кой дължи обезщетение при претърпяно ПТП?

Обезщетение при ПТП дължи виновният водач, който е предизвикал пътнотранспортното произшествие. За да се гарантират интересите на пострадалите лица, е предвидено задължителното сключване на застраховка “Гражданска отговорност”, в която хипотеза съответният застраховател ще отговаря за нанесените от водача вреди. Застрахователят носи отговорност дори и когато виновният водач е причинил ПТП след употреба на алкохол, наркотици или при груба небрежност. Когато виновният водач няма валидна застраховка “Гражданска отговорност” и/или МПС-то не е било идентифицирано съгласно чл. 519 КЗ, обезщетение за причинените вреди се дължи от Гаранционен фонд.

4. В какъв срок следва да се претендира обезщетение при ПТП?

Обезщетение при ПТП може да се претендира в срок до 5 години от момента на настъпване на злополуката. По време на този срок следва да се отправят и съответните претенции към застраховател или Гаранционния фонд, а в случай на отказ, да се предяви иск в съда за получаване на обезщетение. Подробно за това как може да предявите претенцията си пред застраховател или Гаранционния фонд може да прочетете в статията ни: Предявяване на претенция при ПТП

5. Размер на дължимото обезщетение при ПТП

Лицата, които са претърпели вреди, вследствие на ПТП, имат право на обезщетение. Обезщетението следва да бъде равно на размера на претърпените материални вреди и в справедлив размер на претърпените болки и страдания.

NB! Предвид многото измами, в случай че имате право на обезщетение вследствие на претърпяно ПТП, Ви съветваме да потърсите специалист в областта, преди да му се доверите. Трябва да знаете, че  опитните професионалисти не търсят клиентите си пред спешното в болницата, не Ви се обаждат, без да е ясно как са разбрали за проблема Ви, и е малко вероятно да го препоръча случаен полицай, посетил произшествието или лекар в спешното.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София

под редакцията на адв. Георги Вълев

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.