Трудов договор със срок за изпитване

11.11.2013

Вашият въпрос:

Здравейте, при подписване на трудов договор на основание чл.68 ал.1 т.1 вав вразка с чл.70 от КТ-посочено е ,че е със срок на изпитание.Въпросът ми е -Ако съм в болничен преди изтичането на договора (поради бременност),могат ли да ме съкратят?

Нашият отговор:

Що се отнася до прекратяване на основание чл. 71 ал. 1 от КТ - срока за изпитване - могат да прекратят трудовия Ви договор по всяко време до изтичане на срока за изпитване.Относно чл. 68 ал. 1 т. 1 от КТ - за да Ви дадем точен отговор следва да се запознаем с текста на трудовия Ви договор, тъй като често работодателят допуска грешка при определяне на срока и трудовият договор става за неопределено време.