Прекратяване на трудови правоотношения

29.03.2024

Вашият въпрос:

Здравейте, Имам следното запитване към Вас. Бях назначена на работа на 10.06.2021г., с изпитателен срок от 6 месеца. От 28.10.2021г. излязох в болничен, тъй като забременях и работата възпрепятстваше здравето ми. След 2 месеца майчинството ми приключва и аз трябва да се върна на работа. Тук вече идва и моят въпрос, защото аз не желая да се връщам при този работодател, намерих си друга работа. Не желая да работя предизвестието си, а реално имам и да ползвам 58 дни отпуск. Има ли вариант, в който да напусна без предизвестие, те да си усвоят последната заплата от тази сума, която е от отпуска и останалата част да я получа? Благодаря предварително за отделеното време.

Нашият отговор:

Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск не може да се изплаща, респективно прихваща, преди да се прекрати трудовия договор. Ако прекратите трудовия договор без предизвестие, теоретично можете да прихванете обезщетението, но може да се породи спор за ликвидността на вземането Ви - дали същото е определено по основание и размер, тъй като прихващането е мислимо само тогава. Най-сигурно за Вас би било да платите предизвестието си и да претендирате тогава обезщетенетие за отпуска, но и вариантът с прихващането Ви устройва, макар да е по-рисков.