Регистриране в бюрото по труда

22.02.2013

Вашият въпрос:

Къде и в какъв срок се подават молбите/декларацийте за обещетенията?

Нашият отговор:

В 7 дневен срок от уволнението трябва да се регистрирате като безработна в бюрото по труда и от там ще Ви обяснят всичко, което е необходимо да предприемете.