Прекратяване на трудово правоотношение от работника

18.12.2012

Вашият въпрос:

Добър ден! Благодаря за бърз отговор.Имам срочен договор за 5 дневна работна седмица по 8 часа на ден,полагаем годишен отпуск-20 дена,работя във фирмата от август месец.За два месеца през които не бях викана на работа,нямам пусната заповед за платена отпуска или не платена от страна на работодателя.Имам нощен труд който съм полагала,който също не ми е плащан и не е посочен като такъв в договора.

Нашият отговор:

Щом нямате заповед, с която да сте в неплатен отпуск, Ви се дължи трудово възнаграждение за съответния период и може да прекратите договора си поради неплащане на работна заплата. Неизплатеното трудово възнаграждение също Ви дава това право.