Иск за незаплатени трудови възнаграждения

25.09.2012

Вашият въпрос:

Имам следният проблем.През април напуснах фирмата за , която работех и сключих споразумение за срок на изплащане на неполучени заплати от последните 8 месеца.Този срок изтича , а собствениците все още не са ми изплатили и стотинка от дължимите към мен суми. Как да ги накарам да ми изплатят дължимото?

Нашият отговор:

Можете да заведете дело срещу тях, след спечелването на което, да си съберете дължимата сума принудително.