Напускане заемана позиция като държавен служител

16.05.2024

Вашият въпрос:

Здравейте! Назначена съм за държавен служител по ЗДСл. със срок на изпитване една година. Желая да напусна тази работа и въпросът ми е дали дължа предизвестие, което трябва да отработя или мога да подам заявление и да напусна?

Нашият отговор:

Срокът за изпитване е в полза на държавата. От изложеното от Вас не черпим факти, които могат да доведат до извод, че може да се прекрати правоотношението без предизвестие, а по-скоро дължите такова. Макар да ни се иска да можем да Ви дадем друг отговор - за съжаление изглежда да трябва да отработите предизвестието си.