Заплата при връщане в изпращаща структура по чл.82а от ЗДсл

19.04.2024

Вашият въпрос:

Здравейте, на 01.01.2024г. на основание чл. 82а от Закона за държавния служител с мое писмено съгласие бях преназначен на същата длъжност - главен експерт в друга дирекция за 6 месеца. Увеличиха ми заплатата с 200 лв., да е равна с тази на колега, също главен експерт, преназначен заедно с мен. При изтичане на срока от 6 месеца и връщането ми в старата дирекция с каква заплата ще се върна. Благодаря предварително!

Нашият отговор:

Това зависи от съдържанието на заповедта, която е издадена от органа по назначаване - ако има увеличение, което не държи сметка за преместването - ще се върнете със същата заплата. Ако обаче е временно увеличението и е свързано с другата длъжност - със завръщането на старана ще получите старото си възнаграждение.