Прекратяване На Трудов Договор

12.12.2022

Вашият въпрос:

Здравейте, Миналата седмица изтече срока на предизвестие с бившия ми работодател. Според трудовия ми догошор изрично се посочва следното съглашение: "При едностранното прекратяване на трудовото правоотношение от страна на Работодателя, слкед изтичане на срока на изпитание, Работодателя се задължава да изплати на Служителя обезщетение в размер на три нетни трудови възнаграждения." В деня на изтичане не предизвестието Работодателя ме накара да подпиша споразумение, в което следната клауза: "трудовия договор а прекратен на основание чл. 325, ал. 1 от КТ - по взаимно съгласие на Страните" Аз това "споразумение" не го подписах, защото според мен чл. 325, ал. 1 "по взаимно съгласие" щеше да анулира задължението на Работодателя да ми изплати 3 нетни заплати. Въпроса ми е по кой член трябва да се отрази прекаратяването на трудовия договор, за да си спазят задълшенито да ми изплатят тези заплата, но и също така да не отразят прекъсването по причина, която да не е в мой интерес (дисциплинарно)? Предварително благодаря за вниманието и времето и съм налица ако трябва да се видим и да ви платя за услугата.

Нашият отговор:

Прекратяването трябва да бъде по някое от основаниета на чл.328 или чл.330 КТ. В чл.330 КТ се включва дисциплинарното уволнение, но както за всяко друго прекратяване на трудово правоотношение, ако няма основание за налагането му - може да се оспори в съда. В тази връзка, в зависимост от причината работодателят да иска да прекрати трудовия договор, извън дисциплинарното уволнение, следва да се ползва чл.328 КТ и някое от основанията в него.