ПТП със служебен автомобил

28.11.2022

Вашият въпрос:

Здравейте! На 21.11.2022т. претърпях птп със служебен автомобил пътувайки за командировка- валеше силен дъжд и задницата на колата се подхлъзна ,аз натиснах спирачка да намаля, но стана по-зле и се завърту два пъти и се обърна във канавката. По протокол на Пътна Полиция колата е тотално унищожена.. Сега работодателят ми иска да му платя автомобила изцяло, понеже няма автокаско . Тръгвайки за командировка се чекирах за работа и се отбелязах във графика ,че пътувам.

Нашият отговор:

Отговаряте по трудовото си правоотношение за небрежност, като отговорността Ви е до размера на заплатата Ви за 1 месец. От описаното от Вас обаче не може да се изведе заключение за небрежно поведение - за съжаление просто се е случило, такива са рисковете на всяка професия. В тази връзка, ако Ви се връчи заповед за осъществяване на имуществената Ви отговорност - обърнете се към нас, тъй като е силно вероятно да не дължите нищо.